Debatcentrum De Grena
Debatcentrum De Grens

Debatcentrum De Grens

Debatcentrum De Grens is een initiatief van Stichting Breaking Human Barriers en biedt een podium aan het vrije woord. Een plek waar mensen worden geïnformeerd, waar ze met elkaar in gesprek gaan en de degens met elkaar kruisen.

In de basis is Debatcentrum De Grens op zoek naar oorspronkelijke initiatieven en ideeën. Met cultureel-politieke gesprekken en debatten als rode draad. Een plek waar plaatselijke en regionale politici, vernieuwende denkers en wetenschappers en publiek elkaar ontmoeten en ontwikkelingen in de samenleving becommentariëren. Zo wil het centrum een open maatschappelijk debat faciliteren en promoten.

 

Aftasten scheidslijnen

Ook worden in het debatcentrum de scheidslijnen afgetast tussen diverse kunstzinnige en culturele uitingen. Met een scherp oog voor de actualiteit naar de nuance. Door verleden, heden en toekomst bij elk onderwerp te betrekken.

 

Een discussieplatform voor de provincie

In tegenstelling tot de verschillende debatcentra in de grote (universiteits)steden stelt De Grens zich nadrukkelijk op als een lokaal en provinciaal platform. Juist omdat de problematiek in deze streken toch altijd net iets anders ligt dan in de grotere steden.

 

Controlerende taak op lokaal en regionaal niveau

De initiatiefnemers van De Grens zijn ervan overtuigd dat de controlerende taak van de pers in kleinere steden zoals Meierijstad, Oss en Uden bij verre van optimaal is. Het ontbreekt het de provinciaal opererende media aan financiële middelen om op lokaal niveau politieke besluiten te toetsen aan zaken als transparantie en goede bestuurlijke besluitvorming. De plaatselijke uitgaves zijn niet veel meer dan veredelde reclamebladen met andere belangen dan zorgvuldige journalistiek. Ook daaraan wil Debatcentrum De Grens een steentje bijdragen.

 

Het programma

Voor dit moment wil het Debatcentrum in samenwerking met Stichting Compass een serie bijeenkomsten organiseren in de zaal van De Pul. Waarbij nadrukkelijk aangetekend dat Stichting Compass in deze ondersteunend en faciliterend opereert, zonder zich – op wat voor manier ook – te conformeren aan meningen die in het kader van De Grens worden geuit.
Een aantal van deze bijeenkomsten moeten plaatsvinden op zondagmiddag en een aantal op woensdagavond. De programma’s op zondag zijn middagvullend. Met naast serieuze politieke debatten ook ruimte voor kunst, cultuur & ontspanning. De woensdagavonden staan in het teken van de verdieping. Uitgangspunt op die avonden is een prikkelend betoog van een expert op een bepaald gebied, met in het tweede deel de mogelijkheid om kritische vragen te stellen.

 

Het debatcentrum dat bent u!

Eindigen we met de vraag: van wie is het debatcentrum? Het is zoals gemeld opgezet door Breaking Human Barriers, in deze fase ondersteund door Stichting Compass. Maar dat betekent niet dat wij allesbepalend zijn. Wij horen graag van u wat u graag besproken wilt hebben in het debatcentrum en welke sprekers u graag zou uitnodigen. U kunt daarvoor gebruik maken van het onderstaande contactformulier.

Contact

15 + 13 =