Coalitieakkoord Uden: nietszeggend gebrabbel in de marge!

Uden, 23 juli 2018 – Enkele weken geleden mocht de Udense bevolking kennisnemen van het coalitieakkoord Uden dat vier politieke partijen na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongstleden met elkaar bediscussieerd hebben. Ruim een maand hebben ze om de tafel gezeten en gezorgd voor een akkoord dat toch echt in vijf minuten uit de kopieermachine had kunnen rollen.

 

Door Loek Borrél

Jong Uden, het CDA, Gewoon Uden en de VVD/Leefbaar Uden hebben er geen halszaak van gemaakt. Zelf meende ik dat het een geheel ‘Udense’ coalitie zou worden, dus de nieuwe partij Uden Plus in plaats van het CDA. Laatstgenoemde wenste de afgelopen vier jaren immers weinig heel te laten van de coalitie daarvoor, waarin de VVD/Leefbaar Uden, Jong Uden en Gewoon Uden alles voor het zeggen hadden. Maar Tiny Kardol van Uden Plus liep te hard van stapel waar rust juist geboden was.

 

Een vertrouwde nestgeur

Het coalitieakkoord Uden ademt een vertrouwde nestgeur: Uden is een unieke plek op onze aardbol en dat moet zo blijven. Het moet toch vreselijk zijn als je ergens anders woont, want de gezelligheid en de gastvrijheid vind je alleen in Uden. De titel verraadt het al: ‘Bruisend Uden: Daar wil je zijn, daar wil je blijven!’ Ik zou zeggen: ‘Dat zullen we nog wel eens zien!’.

 

De Udense mentaliteit

Dat Uden een aangename plaats is om te wonen, wil ik niet ontkennen. Alleen die hysterische borstklopperij, het wegmoffelen van allerlei problemen onder een gezellige en gastvrije deken; daar krijg ik een sik van. Het zegt immers helemaal niets. Met uitzondering van de bekende conflictgebieden heeft iedere plek op onze aardbol zijn charmes, niet alleen Uden. Misplaatste arrogantie waardoor andere gemeenten in deze regio zo’n hekel hebben aan de Udense mentaliteit.

 

Samen gezellig voortborduren

De nieuwe coalitie borduurt verder op het vorige bestuur. Heel weinig verrassingen, elk van de partners mag zich sterk maken voor een eigen uniek punt: Jong Uden mag het oude D66 idee van een lightrail weer eens van stal halen, Gewoon Uden laat verslaafden in de Pius X kerk sporten, het CDA kan de boeren weer tevreden houden en de VVD/Leefbaar Uden weet dat Peerenbooms nalatenschap geen geweld aangedaan wordt. Maar verder valt er niet zoveel nieuws te ontdekken. Of het moet zijn dat Uden over een aantal jaren Uden niet meer is, maar een Maashorstgemeente samen met Landerd.

 

Coalitieakkoord Uden: Geen wens om Uden vooruit te helpen

Ik mis in het coalitieakkoord Uden de wens om de gemeeente echt vooruit te helpen. Een visie waar we met de gemeente naartoe willen. Hoe Uden in bijvoorbeeld 2030 eruit zou moeten zien. Hoe we ons verhouden tot andere grote(re) gemeenten in de regio. Stappen worden er zeker gezet, maar al die stappen worden heel vaag en in een enkel geval op een nietszeggende wijze op papier gezet. We hebben het over burgerparticipatie, maar geef de burger daadwerkelijk een stem in zulke belangrijke (gemeentelijke) transities als duurzaamheid, klimaatverandering, het winkelcentrum, et cetera. Faciliteer meer mogelijkheden in straten, buurten en wijken. Mensen voelen zich meer betrokken bij hun straat, buurt of wijk als ze daarin zelf een rol van betekenis mogen spelen; geef ze de mogelijkheden om die betrokkenheid te tonen!

 

Vier jaar op de winkel passen!

Over de duurzame transitie – zo noodzakelijk en door veel gemeenten in Nederland als prioriteit aangepakt – mag men in Uden van dit college nauwelijks spectaculaire voornemens verwachten. Geen duurzaamheid- en klimaatconvenant, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voorstelt, geen blikvrij centrum, geen eigen visie op het (winkel)centrum. Een gemiste kans, als je het mij vraagt. Wanneer de oppositie zich niet de mogelijkheden weet te verschaffen om met daadkrachtige tegenvoorstellen te komen, vrees ik dat deze coalitie vier jaar op de winkel past, niet meer en niet minder.

 

Gemiste kans

Het coalitieakkoord Uden gaat verder op een structuur waarin Uden lijkt op honderden andere gemeenten in Nederland: implementaties vanuit Den Haag worden netjes ingevoerd, zo min mogelijk deining brengen in de bestaande verhoudingen en als we al iets willen, van bovenaf regelen. Heel jammer, want Uden kan echt zo veel beter!

Lees ook: De gemeenteraadsverkiezingen: het ei van Uden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek ‘Zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap’ cadeau!

Opinie