Debatcentrum De Grens

Water helpt goed tegen de voortplanting

Water helpt goed tegen de voortplanting

Foto: PxHere

Water helpt goed tegen de voortplantingBijna alle Europese rivieren, meren en grondwaterreservoirs zijn vervuild met de chemische transvetzuren, waarvan de effecten op mens, dier en milieu nog niet volledig duidelijk zijn. Dit is het resultaat van een onderzoek van PAN Europe en Global 2000. De twee milieuorganisaties testten 23 waterlichamen en 6 grondwaterbronnen in 10 Europese landen. Alle monsters vertoonden ‘zorgwekkend hoge niveaus van het chemische trifluoracetaat (TFA)’, aldus de Oostenrijkse organisatie Global 2000. De drie meest getroffen rivieren waren de Elbe in Duitsland, de Franse Seine en de Mehaigne in België. TFA veroorzaakt vermoedelijk onvruchtbaarheid.

TFA is een afbraakproduct van bepaalde PFAS. Deze groep stoffen staan bekend als eeuwige chemicaliën en omvat ongeveer 10.000 chemicaliën. Hiervan worden er 2.000 beschouwd als uitgangsmaterialen voor TFA. PFAS is reedslangetijd in het vizier van milieuactivisten. Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen Echa en het Duitse Federale Milieuagentschap (UBA) willen een verbod. Momenteel bestaat hier echter weerstand tegen onder conservatieve parlementsleden in het EU-Parlement.

 

Haken en ogen

Bovendien is ECHA niet verantwoordelijk voor pesticiden. Daarvoor geldt een andere wet. De Bestrijdingsmiddelenrichtlijn is zo geschreven dat fabrikanten zo efficiënt en onbureaucratisch mogelijk goedkeuring kunnen aanvragen voor hun producten op de Europese markt. Dit betekent dat de autoriteiten van bijvoorbeeld Duitsland’gebonden zijn aan het deskundigenoordeel van de eerste beoordelende lidstaat’, ‘zelfs als de deskundigen van dat andere land de beoordelingsrichtlijnen duidelijk heeft overtreden of – vanuit het perspectief van voortschrijdend inzicht – de beoordeling onjuist is’, bekritiseert de UBA al twee jaar met ongebruikelijke ernst.

 

Potentiële gevaar nog niet geheel duidelijk

Dit is vooral problematisch omdat de hoge mate van TFA-verontreiniging van water voornamelijk afkomstig is uit de landbouw. Het medicijn ‘Artist’ van het chemiebedrijf Bayer is bijvoorbeeld gebaseerd op de werkzame stof flufenacet. Boeren spuiten ‘Artist’ op hun asperge-, aardappel- en sojabonenvelden om bepaalde grassen, Frans onkruid en zwarte nachtschade te doden. In het milieu wordt flufenacet afgebroken tot TFA. Het actieve ingrediënt wordt ‘al meer dan 25 jaar veilig gebruikt in Europa’, zei Bayer Crop Science op verzoek. Alle door Bayer aangeboden producten zijn ‘veilig voor mens en milieu als ze worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen’, zegt het bedrijf. Volgens de resultaten van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken naar TFA ‘is het belangrijk om te zeggen dat er geen aanwijzingen zijn dat er een risico bestaat voor de menselijke gezondheid of het milieu’, aldus Bayer

 

Giftig voor de voortplanting

De autoriteiten vinden trifluoracetaat nog steeds eng omdat het zuur extreem stabiel en zeer mobiel is. Dit betekent dat het heel langzaam wordt afgebroken en in de bodem en planten terechtkomt. Het gemeentelijk waterleidingbedrijf kan ze met de huidige technieken niet uit het drinkwater filteren. Het is nog niet helemaal duidelijk of TFA schadelijk is. Het Federal Office for Chemicals is echter van mening dat de studiesituatie voldoende is om een ​​classificatie van transvetzuren als ‘giftig voor de voortplanting’ voor te stellen.
Dit betekent dat de chemische stof onvruchtbaarheid kan veroorzaken of de nakomelingen van mensen en dieren kan schaden. Het federale agentschap is van plan het relevante classificatiedossier de komende dagen officieel in te dienen. ‘We zijn er zeker van dat de momenteel beschikbare bevindingen de EU-regelgeving rechtvaardigen’, zegt een medewerker van het federale agentschap.

 

Geen onnodige risico’s

Susanne Smolka van het Pesticide Action Network (PAN Duitsland) roept op basis van de onderzoeksresultaten op om pesticideproducten op basis van PFAS snel te verbieden. Het valt niet uit te leggen dat PFAS-chemicaliën die direct in het landschap vrijkomen minder streng gereguleerd zouden moeten worden dan industriële producten. Bovendien moet de beperkingsprocedure onder de EU-wetgeving over chemicaliën snel worden afgerond en moeten transvetzuren in het milieu strenger worden gecontroleerd door de autoriteiten.’We hebben tegenwoordig nog steeds te makenn met door DDT vervuilde locaties’, zegt Smolka. ‘We moeten niet zomaar een stof vrijgeven die overal aanwezig is en waarvan we het potentiële gevaar nog niet kunnen inschatten in het landschap.’

Bron: taz
Lees ook: Oproep aan bloemenkwekers om te stoppen met pesticiden!
Lees ook: Europese rivieren zwaar vervuild met PFAS

Voorbehoud
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, in sommige gevallen uit verschillende informatiebronnen. (Interpretatie)fouten zijn niet uitgesloten. Er kan dus geen enkele wettelijke verplichting aan deze tekst worden ontleent. Iedereen die met dit onderwerp te maken krijgt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om zich in de materie te verdiepen!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek ‘Zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap’ cadeau!

Opinie