Debatcentrum De Grens

Arme mensen zijn slechte mensen

Arme mensen zijn slechte mensen

Arme mensen zijn slechte mensenDe arme mensen van Uden werden voor de verandering eens ruim bedeeld deze week. Met maar liefst twee artikelen, die ruim een halve voorpagina van het Udens Weekblad beslaan. Ze zullen wel een rondedansje hebben gemaakt in hun te kleine huiskamers, die arme sloebers. En passant corona oplopend.​

Door Rob Vrolijk

In het ene artikel maakt de Rotary Club Uden bekend dat ze dit jaar voor de tweede keer op een rij geen acte de présence gaan geven in de Udense supermarkten om het nietsvermoedende winkelpubliek producten af te troggelen. Niet voor zichzelf natuurlijk – dat zou wat zijn – maar voor de kerstpakketten voor de arme mensen in onze o zo hechte gemeenschap. Ik moest bij die gelegenheden altijd denken aan een uitspraak van – naar ik meen – Gerard Reve: ‘Arme mensen zijn slechte mensen. Anders hadden ze wel geld gehad.’

 

Navrante kerstactie

Het navrante van de kerstactie van deze club is dat die wordt uitgevoerd door een groep mensen waarvan in ieder geval een deel in staat moet worden geacht om de nood van die arme mensen op persoonlijke titel te ledigen. Anoniem en zonder poeha, wel te verstaan. Dát zou nog eens wat zijn.

 

Ouroboros

Daarnaast bevreemd het mij dat juist deze groep mensen – die naar mijn persoonlijke inschatting – in belangrijke mate stemt op een partij die zich sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw systematisch bezighoudt met het ontmantelen van de verzorgingsstaat. Aldus de armoe creërend waarmee deze dames en heren ieder jaar rond kerst zo’n mooie sier maken. Een typisch gevalletje Ouroboros lijkt me.

 

Armoedeglossy Quiet 500

Het andere artikel betrof de uitreiking van de armoedeglossy Quiet 500 aan demissionair wethouder Maarten Prinssen, van de partij waaraan ik hierboven al refereerde. Ik dacht eigenlijk dat Prinssen zich alleen bezighield met het promoten van bevriende middenstanders op LinkedIn, maar hij blijkt als wethouder ook Armoedebeleid in z’n portefeuille te hebben.

 

Armoedig beleid

Nou armoedig is zijn beleid op dat vlak zeker. Uit het artikel blijkt dat het Armoedebeleidsplan (2018 – 2021) dat op 1 januari van het nieuwe jaar afgerond had moeten zijn, niet klaar is. Er is wel iets – geen idee wat – waar we trots op zouden moeten zijn en ‘daar moeten we een goede evaluatie van maken en dan pakken we door naar een nieuw Armoedebeleid’, aldus Prinssen.

 

Tijd verkeerd gebruikt?

Nou ja, hij heeft de afbraak van ons land niet in z’n eentje gedaan, zullen we maar denken. Daar heeft de partij wiens naam niet genoemd mag worden een dikke dertig jaar hard aan gewerkt. Met hulp van de tijdgeest en enkele andere partijen.
Toch kan ik er niet omheen te denken: ‘had maar wat minder tijd gespendeerd aan het op LinkedIn promoten van bevriende ondernemers, dan had je het misschien wel “gedraaid gekregen”.’

 

Menstruatiearmoede

Maar er is meer. Want even verderop in het artikel verklaart de Adviesraad Sociaal Domein dat minstens zesduizend inwoners van de gemeente Maashorst met een laag inkomen moeten rondkomen. En ‘Daarnaast wordt er een oproep gedaan om de menstruatiearmoede onder meisjes en vrouwen te bestrijden …’.

 

Het licht gaat aan

Aanvankelijk dacht ik ‘menstruatiearmoede? Menstruatiearmoede? Hebben die meisjes en vrouwen zo weinig te eten en te drinken dat ze nauwelijks nog menstrueren?’ Maar toen ging er een lichtje aan in mijn hoofd.’

 

Communistisch Polen

Toen ik halverwege de jaren ’80 met de Booze Brothers band naar het straatarme, communistische Polen vertrok voor een korte tour, werd ons bandleden gevraagd om een soort van kerstpakket samen te stellen en mee te nemen. Voor de mensen waar wij werden ondergebracht. Daarbij werd ons nadrukkelijk gevraagd om vooral maandverband en tampons op te nemen in het pakket. Vanwege de menstruatiearmoede, weet ik nu.

Op dát niveau zijn we nu dus in Nederland beland. Eindelijk!

 

Armoedetip

Tip: armoede los je niet op met eenmalige kerstpakketten, maar door mensen te belonen met meer salaris of een hogere uitkering.

Lees ook: Politieke spionage in de Maashorst?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek ‘Zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap’ cadeau!

Opinie