Selecteer een pagina
Debatcentrum De Grens

De cijfers over de Nederlandse immigratiestromen op een rij!

De cijfers over de Nederlandse immigratiestromen op een rij!

De cijfers over de Nederlandse immigratiestromen op een rij!​ – De populistische rechtse partijen hebben het regelmatig over de tsunami aan vluchtelingen annex asielzoekers die ons land zouden overspoelen. En in 2022 kwamen er inderdaad 401.351 immigranten naar Nederland. Maar 173.469 personen verlieten ons land. Er was dus een positief immigratiesaldo van 227.882 mensen. 1

 

Door Rob Vrolijk

86.850 van die mensen (21,6% van het totale aantal immigranten) die in 2022 naar Nederland kwamen, zijn afkomstig uit de Oekraïne. Deze mensen worden niet aangemerkt als asielzoeker. Van hen wordt verwacht dat zij weer terugkeren wanneer de situatie in hun eigen land stabiliseert. 2

 

Grootste deel is arbeidsmigrant

268.039 immigranten (66,8% van het totale aantal immigranten) zijn mensen die hier naar toe komen om te werken. De zogenaamde arbeidsmigranten. Het belangrijkste deel komt van binnen de EU en is dus volkomen gerechtigd hier te zijn. Zij doen vaak de banen die de autochtone Nederlanders niet meer willen doen zoals in de tuinbouw en de verzorging.

 

Arbeidsmigranten van buiten de EU

Arbeidsmigranten van buiten de EU/EFTA (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) zijn grotendeels kennismigranten. Eind 2021 woonden er 87.000 arbeidsmigranten iafkomstig van buiten de Europese Unie/EFTA in Nederland. Een belangrijk deel daarvan (46%) was kennismigrant. Dit zijn hoogopgeleide arbeidskrachten die door Nederlandse werkgevers zijn aangetrokken. Een kleinere groep verbleef in Nederland via een regeling voor wetenschappelijk onderzoekers of werd binnen een bedrijf, met een vestiging buiten de EU/EFTA, overgeplaatst naar Nederland. 23% hield zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software voor de zakelijke dienstverlening, 21% was actief in de in de sectoren Handel, vervoer en horeca en de rest (± 10%) in Cultuur en recreatie, Bouwnijverheid, Landbouw, bosbouw en visserij en Verhuur, handel en onroerend goed. Er is geen reden om aan te nemen dat deze percentages in 2022 veel anders zouden zijn. 3

 

Het hoofdstuk asielzoekers

Van álle immigranten (401.351) werden er in 2022 46.462 (11,5%) mensen aangemerkt als asielzoeker. Aan slechts 29.635 van hen (7,38%) werd een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd verleend. 4

 

Nareizigers in 2022

Het vierde kabinet Rutte is gevallen over de kwestie van de nareizigers. Dan is het wel interessant om te weten om hoeveel mensen dat gaat. Dat waren er in 2022 10.930! 5

 

Veiligelanders in 2022

En dan zijn daar nog de zogenaamde Veiligelanders, die voor veel problemen zorgen. Gemiddeld werd in 2022 circa 3% van de bedden in azc’s bezet door asielzoekers uit veilige landen, in afwachting zijn van hun proces. Dat zijn circa 2.670 van de bijna 83.500 asielzoekers die in 2022 enige tijd in de asielopvang zaten. Hiervan zijn er ruim 2.000 weer vertrokken, bijna driekwart dus. Een belangrijk deel van deze groep die grote problemen veroorzaakt weigert echter te vertrekken, terwijl hun thuislanden ook weigeren om ze op te nemen.
De problemen die deze kleine groep veroorzaken zijn inderdaad groot en zeer vervelend voor de betrokkenen, maar zijn veel kleiner dan bijvoorbeeld de ellende die de harde kernen van de diverse voetbalclubs in Nederland aanrichten. En die relschoppers zijn geen reden om dan maar de complete sport op te doeken. De meerderheid van de supporters zijn immers goedwillende, brave burgers. 6

Lees ook: Arme mensen zijn slechte mensen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek ‘Zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap’ cadeau!

Opinie
  1. https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-immigranten-komen-naar-nederland
  2. https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1315/immigratie-in-2022-bestond-slechts-voor-11-5-uit-asielzoekers
  3. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/27/arbeidsmigrant-van-buiten-de-eu-vaak-een-mannelijke-kennismigrant
  4. https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie/hoeveel-asielzoekers-komen-naar-nederland
  5. https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83102NED
  6. https://www.coa.nl/nl/lijst/het-waar-dat-veel-asielzoekers-uit-veilige-landen-komen