Debatcentrum De Grens

Misschien moeten ‘de mensen’ beter naar politici gaan luisteren!

Misschien moeten ‘de mensen’ beter naar politici gaan luisteren!
Misschien moeten ‘de mensen’ beter naar politici gaan luisteren!Sinds de opkomst van Pim Fortuyn aan het begin van dit millennium hoor ik politici keer op keer zeggen dat ze ‘beter naar de mensen moeten luisteren.’ Zonder dat precies wordt aangegeven wie ‘die mensen’ dan wel mogen zijn. Het thema ‘beter naar de mensen luisteren’ werd zelfs héél letterlijk genomen door het kabinet Balkenende vier. Dat trok de eerste honderd dagen van de regeerperiode uit om in contact te treden met de mensen in het land. Zij zouden volgens Balkenende vier worden vertegenwoordigd door de verschillende maatschappelijke organisaties.

Inmiddels zijn we achttien jaar verder en nog steeds hoor ik verschillende politici beweren dat er ‘beter naar de mensen moet worden geluisterd’. Of de politici zijn ‘doof’ of ‘de mensen’ – wie dat ook mogen zijn – zijn onverstaanbaar.

Geen verhaal meer?

Een andere veelgehoorde kreet is dat ‘Links’ geen verhaal meer heeft. Dat nu, waag ik ernstig te betwijfelen. Om te beginnen vraag ik mij af wie er precies met ‘Links’ wordt bedoeld. De SP is immers een totaal andere partij dan de PvdD en dat is ook weer iets totaal anders dan de PvdA/GroenLinks. Die laatste twee zijn in principe ook nog twee verschillende partijen, maar de overeenkomsten zijn zo groot dat ze inmiddels innig samenwerken.

 

Het verhaal van de arbeider

Laat ik me voor de helderheid even beperken tot laatstgenoemde partijen, die dus wellicht op het punt van fuseren staan. Wat is hun verhaal? Dat gaat naar mijn idee nog steeds over de verheffing van de arbeider. Dat aloude sociaaldemocratisch ideaal dat van oudsher vooral door de PvdA werd nagestreefd. Alleen is die arbeider niet langer exclusief een ongeschoolde of laagopgeleide, autochtone, blanke man. Maar een ongeschoolde of laagopgeleide man van Poolse, Roemeense, Turkse of Marokkaanse afkomst. ‘Links’ streeft ernaar om de lusten en de lasten in onze samenleving naar draagkracht te verdelen. Verschillen mogen er zeker zijn, maar die mogen niet zo groot worden dat een klein deel van de bevolking in ongekende weelde baadt, terwijl de meerderheid oneigenlijk hard moet zwoegen om de eindjes aan elkaar te knopen.

 

Het klimaat

Een tweede belangrijk onderwerp voor deze linkse kerk – maar ook voor een partij als D66 en een verlicht VVD-smaldeel – is het klimaat. Dat is traditioneel uiteraard meer een GroenLinks onderwerp, maar al deze ‘partijen’ onderkennen inmiddels dat we een substantieel klimaatprobleem hebben en dat we daar op korte termijn iets aan moeten doen. Deze generatie moet iets ‘inleveren’ om het leven op aarde voor volgende generaties genietbaar te maken, zo niet mogelijk te houden.

 
De vluchtelingen
In combinatie met ‘de verheffing van de arbeider’ – maar dan in de vorm van ‘de minder goed bedeelde mens in het algemeen’-  en ‘het klimaat’ speelt ‘het vluchtelingenprobleem’. Ieder weldenkend mens begrijpt dat er  op de meest kwetsbare gedeeltes op aarde – waar de overheden niet over de financiële middelen noch over de kennis en kunde beschikken om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan – oorlogen ontstaan. Met als logisch gevolg dat grote groepen mensen op drift raken en op zoek gaan naar veiliger oorden, waar ze tevens een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen. De ‘linkse wolk’ – maar ook een belangrijk deel van de christelijke partijen – begrijpen er een menswaardige oplossing moet worden gezocht om deze wanhopige mensen op te vangen. Al was het alleen maar omdat de westerse landen veruit de grootste veroorzaker zijn van die klimaatopwarming.
Grappig in dit verband is dat veel van de extreem rechtse partijen beweren dat zij hun gedachtegoed baseren op de joods christelijke waarden, maar blijkbaar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan even zijn vergeten.

 

Woke

Een vierde onderwerp waar deze partijen – wederom inclusief D66 en het ruimdenkender deel van de VVD – zich sterk voor maken is minder concreet en betreft ‘cultuurzaken’. Met vragen als ‘mag Zwarte Piet nog zwart zijn’, ‘moeten we excuses maken voor ons slavernijverleden’ en ‘horen mensen die zichzelf anders definiëren er volledig bij of niet’. Met name bij dit onderwerp – en zeker wanneer de term ‘woke’ valt, krijgen sommige mensen een waas voor de ogen en het schuim op de mond. Terwijl het over niets anders gaat dan landgenoten met een andere achtergrond, een ander kleurtje en/of andersoortige gevoelens.

 

Een omkering

Dat lijken me heel in kort de kernpunten van een helder verhaal. Dat het niet het verhaal is dat een deel van de kiezers – ‘de mensen’, ook wel aangeduid met ‘het volk’ – wil horen, is vreselijk jammer, maar géén reden om te beweren dat ‘Links’ géén verhaal heeft.
Misschien moeten we ook wel niet langer beweren dat ‘politici beter naar mensen moeten luisteren’, maar dat ‘mensen beter naar politici moeten luisteren.’ Al was het alleen alom te horen wat ze écht zeggen.

Lees ook: De cijfers over de Nederlandse immigratiestromingen op een rij

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek ‘Zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap’ cadeau!

Opinie